Wat is de Bitcoin koers en de huidige Bitcoin prijs?

Wat is de huidige bitcoin koers prijs?

De Bitcoin koers staat er in de praktijk net als de koers van menig aantal andere cryptocurrencies om bekend over een zeer volatiel karakter te beschikken. Het ene moment kan de koers een aanzienlijke stijging laten optekenen terwijl het andere moment de koers stevig onderuitgaat. Heel wat verschillende factoren zijn hiervoor verantwoordelijk. In het bijzonder wanneer je net nieuw bent met investeren in Bitcoin spreekt het voor zich dat deze extreme koerswijzigingen een behoorlijke invloed kunnen uitoefenen op het sentiment dat je zelf ervaart. Het is echter belangrijk om je hierin niet mee te laten slepen. Om ervoor te zorgen dat je te allen tijde je koelte kan bewaren is het belangrijk om te begrijpen hoe de Bitcoin prijs wordt bepaald en vooral welke factoren er allemaal een invloed op kunnen uitoefenen. Dit alles leggen we je haarfijn uit hier op deze pagina.

Wat is de huidige Bitcoin prijs?

Ben je van plan om bitcoins te kopen met ideal? Dan is het verstandig om even de huidige bitcoin prijs te checken. Is het een goed moment om in te stappen… Dit moet jij zelf bepalen daar kan ik geen uitspraken over doen. Onderstaand zie je de Bitcoin waarde op dit moment. Tevens kun je de Bitcoin koers terug kijken over verschillende jaren om hierin bijvoorbeeld trends te ontdekken. Meer weten over hoe de BTC koers tot stand komt? Lees dan vooral verder!

Waarom is de Bitcoin koers niet vastgesteld?

Wanneer we naar de koersen van de verschillende cryptocurrencies kijken die op de markt zijn terug te vinden kunnen we vaststellen dat verschillende koersen steevast rond de 1 dollar blijven hangen. Hoe komt dit precies en waarom geldt dit niet voor de Bitcoin prijs? Dat is zeer eenvoudig. De cryptomunten die steevast een waarde hebben van om en bij de 1 dollar zijn zogenaamde stablecoins. Dit betekent dat ze zijn bedoeld om een zekere mate aan bescherming te bieden tegen het volatiele aspect van de cryptomarkt. Bitcoin is echter geen stablecoin.

Wanneer we even een sprong maken terug in de tijd, meer bepaald naar het jaar 2010 zien we dat op 22 mei van dat jaar twee pizza’s werden betaald door Laszlo Hanyecz met Bitcoin. Voor die twee pizza’s werd een bedrag betaald van een slordige 10.000 BTC. Tegenwoordig zou dit overeenkomen met een waarde van zomaar even 300 miljoen euro. Dit maakt meteen duidelijk dat Bitcoin een ongelofelijke koersexplosie heeft meegemaakt. Het grootste deel van deze koersevolutie is te wijten aan het sterk toegenomen vertrouwen in de cryptomunt.

Welke factoren beïnvloeden de Bitcoin prijs?

De Bitcoin prijs wordt in de praktijk beïnvloed door tal van verschillende factoren. In eerste instantie is er de schaarste van de munt. Er kunnen op geen enkel moment meer dan 20.999.999,9769 BTC tokens bestaan. Dat is net iets minder dan 21 miljoen stuks. Dat lijkt natuurlijk ongelofelijk veel, maar in de praktijk valt dat eigenlijk best mee. De schaarste die na verloop van tijd (in het bijzonder nadat er weer een zogenaamde halving heeft plaatsgevonden) ontstaat zorgt ervoor dat de prijs haast wel omhoog moet gaan. Dat klopt, maar toch is een blijvende stijging van de koers niet gegarandeerd.

Niet alleen de schaarste van Bitcoin oefent namelijk in de praktijk een invloed uit op de Bitcoin koers. Wat namelijk bovendien ook te denken van het sentiment dat heerst rond cryptocurrencies in het algemeen? Japan heeft er in het verleden voor gekozen om een wet aan te nemen die ervoor zorgt dat Bitcoin herkend zou kunnen worden als wettelijk betaalmiddel. Dit was een positief signaal voor de cryptomarkt en dat uitte zich ook in de Bitcoin koers. Hetzelfde was het geval toen Paypal bekend maakte dat ze ondersteuning zou gaan bieden voor cryptocurrencies.

Wanneer het sentiment goed zit vertaalt zich dat ook meteen in de koers van Bitcoin. Verschijnt er negatief nieuws zoals bijvoorbeeld China die Bitcoin aan banden wil leggen? Dan zal ook dat meteen te zien zijn in de waarde van de cryptomunt. Op deze manier is er eigenlijk continue sprake van fluctuaties in de Bitcoin koers. Hier kan je als investeerder of trader wel je voordeel mee doen.

Kan er sprake zijn van een verschil in Bitcoin koers bij verschillende partijen?

De Bitcoin koers hoeft in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht niet bij alle platformen precies dezelfde te zijn. Wanneer je even de actuele waarde van Bitcoin gaat vergelijken bij verschillende partijen zal je al snel tot de conclusie komen dat er sprake kan zijn van (beperkte) verschillen. Deze verschillen kunnen ervoor zorgen dat mensen bijvoorbeeld geneigd kunnen zijn om Bitcoin te kopen bij de ene partij en ze vervolgens weer te verkopen bij de andere. Je dient er alleen rekening mee te houden dat deze verschillen doorgaans zeer beperkt zijn. Hou er altijd rekening mee dat er voor het heen en weer versturen van Bitcoin ook transactiekosten aangerekend worden. Het rendement dat je kan behalen moet dus wel opwegen tegen deze kosten.

Je dient er eveneens rekening mee te houden dat het verschil in Bitcoin prijs kan worden ingegeven door de kosten die aangerekend worden. In het merendeel van de gevallen worden de kosten verwerkt in de Bitcoin prijs. Dit betekent dat je de kost niet afzonderlijk van je saldo afgetrokken zal zien worden. In plaats daarvan worden ze afgehouden van het bedrijf dat je bij Bitcoin kopen daadwerkelijk in BTC ontvangt. De goedkoopste broker van Nederland is Bitvavo. Indien je bij haar Bitcoin koopt (en verkoopt) kan je er dus altijd zeker van zijn dat de impact van de kosten zo beperkt mogelijk zal blijven. Vaak is dit ook de reden waarom de Bitcoin prijs bij haar het meest gunstig is.

Wat met de Bitcoin prijs wanneer alle Bitcoin is gemined?

Op moment van schrijven is het nog altijd zo dat er Bitcoins worden gemined. Ook dit heeft uiteraard een effect op de waarde die Bitcoin heeft. Elke 10 minuten komen er ongeveer 3 Bitcoins bij. Dit zorgt ervoor dat er een vrij constante instroom is van nieuwe tokens. Op een bepaald ogenblik zal deze instroom echter ophouden te bestaan. Het staat niet helemaal vast wanneer dit moment precies zal zijn. Volgens de laatste berekeningen zou dat ergens in het jaar 2140 moeten zijn.

Het is onmogelijk om op dit ogenblik in te kunnen schatten wat het uitgeput geraken van het aantal nieuwe Bitcoins kan betekenen voor de waarde van de BTC-token. Dit uiteraard omdat er zich nooit eerder een dergelijke situatie voor zal hebben gedaan. Bovendien is het op moment van schrijven ook haast niet in te schatten hoeveel de Bitcoin prijs op dat ogenblik zal bedragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *