Bitcoin koers verwachting 2022 & 2025

Bitcoin toekomst

De Bitcoin koers verwachting voor de komende jaren is iets waar ongelofelijk veel over wordt gepraat. Dat is ook logisch. Verschillende analisten zijn het er namelijk met elkaar over eens dat de nummer één cryptomunt van de wereld niet voor de gulden middenweg zal kiezen. Of ze wordt ongelofelijk veel geld waard of de waarde daalt naar nul. In de toekomst kijken is natuurlijk altijd gevaarlijk en kan niemand. Toch zijn er hier en daar bepaalde indicatoren te ontrafelen die ons meer duidelijkheid kunnen verschaffen over de Bitcoin koers die we mogelijks kunnen verwachten.

Bitcoin koers verwachting afhankelijk van verschillende factoren

De stelling uit de inleiding van deze pagina lijkt ons er één te zijn die we als investeerders in Bitcoin altijd in het achterhoofd moeten houden. Of de cryptomunt wordt een fortuin waard of ze sterft binnen een aantal jaren een stille dood. Ongelofelijk veel factoren zullen een bepaalde invloed uitoefenen op de toekomst van de cryptomunt. Menig aantal van deze factoren zijn compleet onvoorspelbaar. Wie had bijvoorbeeld kunnen denken dat we in het jaar 2020 geconfronteerd zouden worden met een wereldwijde pandemie?

Bovenstaande pandemie zorgde ervoor dat de koers van Bitcoin op een bepaald moment een klap kreeg van zomaar even 40 procent. Dat is bijna de helft van de waarde van de virtuele munt die in rook opging. Is het dan helemaal onmogelijk om bijvoorbeeld de Bitcoin koers verwachting 2025 te voorspellen? Echt voorspellen zullen we inderdaad niet kunnen. Dit gezegd hebbende bestaan er wel verschillende modellen die ons kunnen helpen om te bepalen welke richting de koers uit zal gaan.

Verschillende modellen waaronder "stock-to-flow"

Eén van de zaken waar we rekening mee kunnen houden wanneer we een blik werpen op de toekomst van Bitcoin is de koersontwikkeling op lange termijn. Op moment van schrijven kunnen we alleen maar stellen dat deze er voor Bitcoin nog uitstekend uitziet. De koers volgt dan ook tot dusver het zogenaamde stock-to-flow model van PlanB. Voor deze laatste geldt dat hij bekend staat als een kwantitatief analist. Hij heeft een verband gelegd tussen enerzijds het terugnemende aanbod van nieuwe Bitcoin en anderzijds de prijs van de munt. Elke vier jaar wordt het aanbod van Bitcoin gehalveerd en dat heeft een bepaalde invloed op de koers van de cryptomunt. Vanaf het jaar 2024 is er sprake van iets meer dan 3 nieuwe Bitcoin per 10 minuten.

Dat er door heel wat analisten voor de Bitcoin koers verwachting 2025 in eerste instantie wordt gekeken in de richting van het stock-to-flow model hoeft niet te verbazen. Reeds tien jaar lang volgt de koers het model. Blijft dat ook de komende jaren het geval? In dat geval zou het zomaar mogelijk zijn dat Bitcoin tegen het jaar 2025 een waarde bereikt van een slordige één miljoen Amerikaanse dollar. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren blijft koffiedik kijken.

Het model blijft haar gerenommeerde status voorlopig behouden, maar daar zal wellicht wel een keer verandering in komen. Bovendien moeten we ons ook de vraag durven stellen wat wanneer Bitcoin inderdaad in het jaar 2025 een miljoen dollar waard is. Hoeveel koopkracht krijg je daarvoor dan precies in de plaats? Misschien zorgt hyperinflatie er dan namelijk wel voor dat, dat een miljoen dollar een flink stuk minder waard is dan tegenwoordig.

Kan Bitcoin de nieuwe wereldreservemunt worden in 2025?

We kunnen het niet hebben over de Bitcoin koers verwachting zonder ook even na te gaan of ze mogelijks de nieuwe wereldreservemunt kan vormen tegen het jaar 2025. Wat deze vraag betreft moeten we natuurlijk even stil blijven staan bij het karakter van Bitcoin evenals de reden waarom ze in 2009 op de markt werd geïntroduceerd. De cryptomunt is namelijk ontstaan in de nasleep van de financiële crisis van 2008. De meest unieke eigenschap van Bitcoin is dat ze niet wordt gecontroleerd door een centrale autoriteit. Met andere woorden, een centrale bank kan geen invloed uitoefenen op de valuta. De manier waarop de munt wordt uitgegeven evenals het tempo waarop dat gebeurt liggen vast. Het is ook niet meer mogelijk om dit nog te veranderen.

Bovenstaande zorgt ervoor dat het karakter van Bitcoin compleet verschillend is in vergelijking met bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar. Voor deze laatste geldt dat de Federal Reserve er in principe onbeperkt voor kan kiezen om ze bij te drukken. Dit is overigens niet alles. Daarnaast is het ook zo dat de Federal Reserve een bepaalde invloed uit kan oefenen op de waarde van de dollar. Dit bijvoorbeeld door een renteverhoging of -verlaging door te voeren. Dit lijkt natuurlijk fantastisch en zou een zekere mate aan bescherming moeten bieden voor onze economie. Alleen blijft het zo in de praktijk niet werken. In het jaar 2020 werd reeds duidelijk dat een (continue) renteverlaging uiteindelijk leidt tot een negatieve rente. Wanneer er geld wordt bijgedrukt leidt dit tot hyperinflatie. Hierdoor neemt de koopkracht van de dollar snel af. Een product dat in het jaar 1913 bijvoorbeeld nog 10 dollar moest kosten zou nu een prijskaartje hebben van 200 dollar.

Concreet; wat is de Bitcoin koers verwachting 2025?

De informatie op deze pagina heeft reeds duidelijk gemaakt dat het onzinnig zou zijn om een echte Bitcoin koers verwachting 2025 te geven. Dit simpelweg omdat te veel factoren er “onderweg” voor kunnen zorgen dat de vooropgestelde verwachtingen ver van gehaald zullen kunnen worden. Zoals reeds aangegeven verschijnen er in 2025 elke 10 minuten ongeveer 3 Bitcoins. Bij Bitcoin is het mogelijk om de monetaire inflatie nauwkeurig te gaan berekenen. Dit heeft als gevolg dat de inflatie voorspelbaar en bovendien ook zeer transparant is. De vraag die we ons daarbij echter ook moeten stellen heeft betrekking tot hoe het monetaire beleid de komende jaren zal evolueren.

Blijven de centrale banken bijvoorbeeld oneindig geld bijdrukken door het kopen van staatsobligaties of niet? In dat geval kan dat de waarde van de dollar zeer nadelig gaan beïnvloeden. Het is niet ondenkbaar dat heel wat mensen en instanties dan hun toevlucht zullen zoeken in bijvoorbeeld Bitcoin. Daarnaast is er ook nog de aankomende lancering van een Bitcoin ETF. Deze zou het voor institutionele partijen zomaar nog eenvoudiger kunnen maken om te gaan beleggen in de nummer één cryptocurrency van de wereld. Ook hierdoor kan de Bitcoin koers een extra duwtje in de rug krijgen. In ieder geval, op moment van schrijven is het helaas wel zo goed als onmogelijk om een concrete Bitcoin koers verwachting voor 2025 te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *