Wat is Bitcoin minen? Alles wat je moet weten over Bitcoin mining!

Bitcoin minen

Wanneer je, je even verdiept in Bitcoin is de kans ongelofelijk groot dat je ook al eens hebt gehoord van Bitcoin mining. Dit is een cruciaal onderdeel van het hele Bitcoin systeem. Zonder miners zou het bijvoorbeeld niet mogelijk zijn om de transacties die worden uitgevoerd op het netwerk te kunnen verwerken. Bovendien zou het ook niet langer mogelijk zijn om het netwerk te kunnen beveiligen. 

 

Het mag dan ook duidelijk zijn dat miners ongelofelijk belangrijk zijn voor Bitcoin. Kan ook jij dienstdoen als miner of niet en indien ja, hoe moet je daar dan precies voor te werk gaan? Je ontdekt alles met betrekking tot Bitcoin minen van A tot Z hier op deze pagina!

Waarom zijn miners een vereiste voor het Bitcoin systeem?

Voor Bitcoin geldt dat het algemeen bekend is dat ze een gedecentraliseerd systeem is. Dit heeft als gevolg dat er geen sprake is van een centrale partij die de transacties controleert. In plaats daarvan wordt er een netwerk van computers ingezet. Voor elk knooppunt dat zich in het netwerk bevindt geldt dat ze over een eigen transactiegeschiedenis beschikt van Bitcoin. 

 

De transacties worden door alle computers die deel uitmaken van het netwerk gecontroleerd en bijgevolg verwerkt in blokken. Voor deze blokken met transacties geldt dat ze in chronologische volgorde van oud naar nieuw worden gerangschikt. Op deze manier ontstaat er een keten met blokken, de zogenaamde blokketen of in het Engels ‘blockchain’. Dit brengt ons bij de taak die toegeschreven wordt aan de miners. Het is namelijk de taak van de miners om transacties die gebeuren in Bitcoin te verwerken in de blockchain.

Hoe werkt Bitcoin minen dan precies?

Een belangrijke vraag die de meesten onder ons zich ongetwijfeld zullen stellen heeft te maken met hoe Bitcoin minen dan precies in zijn werk gaat. Is het bijvoorbeeld voor iedereen mogelijk om zomaar blokken toe te kunnen voegen aan de blockchain? Eigenlijk wel. 

 

Er is echter een keerzijde aan de medaille. Om erin te slagen om een blok met transacties toe te voegen is het namelijk een vereiste dat je computer en bepaald vraagstuk weet op te lossen. Des te krachtiger de computer, des te meer oplossingen per seconde hij kan vinden. Het zo snel mogelijk kunnen vinden van de oplossing is een vereiste, want alleen dan kan de miner in kwestie de beloning claimen die gepaard gaat met het verwerken van de transacties in een blok.

Welke beloning kan je ontvangen bij Bitcoins minen?

Bitcoins minen doen de miners natuurlijk niet zomaar. In ruil voor het werk dat ze verrichten ontvangen ze dan ook een bepaalde vergoeding. Oorspronkelijk bedroeg die vergoeding maar liefst 50 BTC. Door de jaren heen is ze echter stelselmatig afgenomen. Dit gebeurt telkens wanneer er een zogenaamde Bitcoin halving plaatsvindt. Op dat moment (ongeveer om de 210.000 blokken) wordt de beloning telkens verlaagd. 

 

Wanneer uiteindelijk alle Bitcoins zijn gemined (naar verwachting zal dat gebeuren ergens in de loop van het jaar 2140) zal deze beloning volledig wegvallen. Dit zou er in principe voor zorgen dat miners geen aanspraak meer kunnen maken op een bepaalde vergoeding voor hun diensten… tenzij door middel van transactiekosten. Hoe dat dan precies in zijn werk zal gaan en of de transactiekosten daardoor explosief zullen worden opgetrokken moet nog blijken.

Bitcoin minen, van cruciaal belang voor de veiligheid van het netwerk

In de code van Bitcoin staat opgenomen dat er elke tien minuten een nieuwe blok kan worden aangemaakt. Op moment van schrijven geldt voor het Bitcoin netwerk dat ze bestaat uit duizenden miners. Om ervoor te zorgen dat het minen stelselmatig tien minuten blijft duren dient de moeilijkheidsgraad te worden opgetrokken. Anders zouden er te snel nieuwe blokken vrijkomen. Tegelijkertijd zorgt het aanpassen van de moeilijkheidsgraad er ook voor dat er sprake is van een betere veiligheid op het netwerk. 

 

Ondertussen is het in de praktijk nagenoeg onmogelijk dat één enkele individu de macht zou krijgen over Bitcoin. Wil iemand namelijk Bitcoin hacken? Dan moet deze erin slagen om meer dan de helft van de volledige rekenkracht van het netwerk te leveren. Dat is nagenoeg onmogelijk. In ieder geval maakt dit duidelijk dat Bitcoin minen ook zeer belangrijk is voor de veiligheid waar het netwerk over beschikt.

Zelf Bitcoins minen, is het nog de moeite waard?

Tijdens de eerste levensjaren was het nagenoeg voor iedereen mogelijk om Bitcoins te minen. Het enige wat je dan nodig had was een beetje technische kennis en een vrij eenvoudig computersysteem. Dit gezegd hebbende is de moeilijkheidsgraad inmiddels explosief gestegen. Dit heeft ervoor gezorgd dat gebruikmaken van een eenvoudig computersysteem met een beperkte hoeveelheid aan rekenkracht tegenwoordig niet langer voldoende is.

Bitcoins minen gebeurt tegenwoordig mede omwille van bovenstaande reden doorgaans door zogenaamde miningpools. Het gaat hierbij om een (groot) aantal verschillende miners die de krachten bundelen en zo de complexe vraagstukken weten op te lossen. Het is altijd mogelijk om je aan te sluiten bij een dergelijke miningpool. De inkomsten die worden gehaald uit het minen van Bitcoin zullen in het geval van een dergelijke pool worden verdeeld onder het aantal deelnemers.

Het feit dat de vergoeding wordt verdeeld onder alle betrokken miners is zowel een voor- als een nadeel. Enerzijds ontvang je dus altijd een stukje van de koek, maar anderzijds is het jammer genoeg wel vaak een zeer klein stukje. Dat zorgt ervoor dat Bitcoin minen eigenlijk niet meer rendabel is. Dit zeker niet in een land als Nederland waar de stroomkost gewoon veel te hoog ligt. Het is mede omwille van deze reden dat het overgrote merendeel van de miners zich in landen bevinden waarin er sprake is van een lage stroomprijs.

Toch Bitcoins minen? Let dan goed op de apparatuur die je gebruikt!

Wil je toch graag koste wat het kost Bitcoins minen? Dan zal je rekening moeten houden met het soort apparatuur waar je gebruik van gaat maken. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen kijken in de richting van zogenaamde ASIC-chips. Voor de bekendste Bitcoin mining apparatuur geldt dat ze wordt gemaakt door het Chinese bedrijf Bitmain. Deze fabrikant heeft door de jaren heen steeds weer nieuwe apparatuur op de markt gebracht die het telkens mogelijk maakt om bijvoorbeeld Bitcoin, maar ook Litecoin te minen. 

 

Hou er rekening mee dat je voor het kopen van Bitcoin apparatuur een behoorlijke som geld dient neer te leggen. Je moet al snel duizend euro ophoesten en dan hebben we de kostprijs van de stroom die je systeem gaat verbruiken nog niet meegerekend. Bedenk jezelf dus altijd of Bitcoin minen voor jou wel echt nog financieel de moeite waard is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *