Wat is Bitcoin?

Wat is Bitcoin en wat kun je met Bitcoins?

Wat is Bitcoin? Het is een vraag die door zeer veel mensen wordt gesteld. BTC (de afkorting van Bitcoin) is in eerste instantie natuurlijk de absolute nummer één cryptocurrency van de wereld. Dit betekent dat ze een gedecentraliseerde vorm is van elektronisch geld. Het betaalmiddel is ontstaan in het jaar 2009 en maakt gebruik van zogenaamde blockchaintechnologie. Dit zorgt ervoor dat er geen sprake is va neen centrale organisatie die het BTC systeem kan sturen of controleren. Ook het bijdrukken van de virtuele munt is niet mogelijk. Wil jij nu graag alles te weten komen over Bitcoin? Dan moet je, je zeker en vast even verdiepen in de informatie die je terug kan vinden hier op deze pagina!

Introductie, wat is Bitcoin?

Bitcoin is dus een gedecentraliseerde, digitale valuta die eenvoudig verzonden kan worden tussen verschillende partijen. Dit zonder dat er daarbij sprake is van een centrale autoriteit. Voor elke transactie geldt dat ze wordt opgeslagen in de blockchain. In principe is dit een soort van digitaal grootboek. Het feit dat transacties op deze manier worden opgeslagen brengt verschillende voordelen met zich mee. Uiteraard is er in eerste instantie dus het ontbreken van een centrale partij. Dat is echter niet alles. Daarnaast is er immers ook sprake van een onveranderlijk karakter. Een transactie die is uitgevoerd kan niet meer worden teruggedraaid of aangepast.

Sorry, this bitvavo widget is not supported by your browser.

De exacte werking van Bitcoin ligt volledig vast in het algoritme van de munt. Zo werd er onder meer bepaald dat er nooit meer dan 21 miljoen BTC-tokens kunnen bestaan. Dat lijkt weinig (en eigenlijk is het dat ook wel), maar toch kan iedereen een stukje Bitcoin bezitten. Het is namelijk zo dat Bitcoin op te delen is in zogenaamde Satoshi’s. Eén BTC bestaat uit 100 miljoen Satoshi’s. Kleine(re) investeerders zijn dus niet verplicht om het bedrag van één volledige BTC-token op te hoesten wanneer ze willen investeren. Het feit dat een BTC kan worden opgedeeld in 100 miljoen Satoshi’s zorgt er tot slot eveneens voor dat er microtransacties mee uitgevoerd kunnen worden.

Wie heeft BTC uitgevonden?

Bitcoin werd op de markt gelanceerd in het jaar 2009 door ene Satoshi Nakamoto. Het is tot tegenwoordig niet bekend wie deze persoon is. Er wordt zelfs verwacht dat het hierbij gaat om een pseudoniem voor een groep personen. In eerste instantie was de motivatie om Bitcoin op de markt te brengen het lanceren van een onafhankelijk, decentraal valutasysteem met zeer lage transactiekosten. Op deze manier moest er een toegang betaalsysteem worden gelanceerd dat door iedereen kon worden gebruikt. Bovendien mocht het betaalsysteem ook niet gemanipuleerd kunnen worden zoals dat bijvoorbeeld wel mogelijk is met fiatgeld. In eerste instantie was het dus wel degelijk de bedoeling dat Bitcoin hoofdzakelijk zou worden gebruikt als decentraal betaalsysteem. Inmiddels is er echter het één en ander veranderd. BTC is dan ook vooral geëvolueerd naar een soort van store of value.

Wanneer je tegenwoordig de vraag “wat zijn Bitcoin?” zou gaan Googelen zal je meer dan waarschijnlijk kunnen vaststellen dat de term “store of value” wel eens zal vallen. Dat is het gevolg van het feit dat BTC tegenwoordig niet meer alleen wordt aanzien als een betaalsysteem. Uiteraard kan je er nog altijd betalingen mee uitvoeren, maar toch zien veel partijen hierin vooral een manier om een stukje van hun kapitaal te onttrekken aan de reguliere financiële markten. Het is dan ook niet voor niets dat Bitcoin vaak wordt bestempeld als het “digitale goud”.

Hoe werkt Bitcoin precies?

Een cruciaal onderdeel van het antwoord op de vraag “wat is Bitcoin” heeft betrekking tot de werking van de cryptomunt. Het meest unieke aspect van BTC heeft namelijk te maken met de manier waarop de transacties worden geverifieerd. Dit verificatieproces maakt het in de praktijk zo goed als onmogelijk om te frauderen. Het zijn zogenaamde miners die verantwoordelijk zijn voor het voltrekken van dit proces. Zij stellen de rekenkracht van hun computersystemen beschikbaar waardoor transacties bevestigd en verwerkt kunnen worden.

Telkens wanneer er sprake is van het verwerken van een bepaalde hoeveelheid aan transacties wordt er een block aangemaakt en toegevoegd aan de blockchain. Het spreekt voor zich dat miners niet zomaar gratis en voor niets werken. Op het ogenblik dat ze erin slagen om één van de zeer complexe vraagstukken op te lossen ontvangen ze daarvoor een vergoeding. Uiteraard wordt deze vergoeding toegekend onder de vorm van Bitcoin. Het model of het zogenaamde consensus algoritme waar Bitcoin gebruik van maakt wordt in de praktijk ‘Proof of Work’ genoemd.

Kan je zelf Bitcoin minen?

De vraag “wat is Bitcoin?” gaat in de praktijk doorgaans ook gepaard met de vraag “wat zijn miners?”. Bitcoin kan namelijk niet zonder deze “werkpaarden”. Vroeger was het eigenlijk voor iedereen mogelijk om BTC te minen. Een eenvoudige desktop of zelfs een laptop was voldoende. Tegenwoordig is dat niet langer het geval. De vraagstukken die opgelost moeten worden om Bitcoins te kunnen minen of creëren zijn tegenwoordig namelijk ongelofelijk complex geworden. Er is dan ook zeer veel rekenkracht vereist om het antwoord op het vraagstuk te vinden. Omwille van deze reden wordt er hoofdzakelijk gebruik gemaakt van gespecialiseerde mining rigs of mining pools.

Zelf Bitcoin minen is tegenwoordig dus eigenlijk niet meer mogelijk. Althans, met de juiste apparatuur zou je dat eigenlijk wel nog kunnen. Dit gezegd hebbende ligt de stroomkost in Nederland (evenals in het merendeel van de andere landen in de wereld) zo hoog dat het eigenlijk onmogelijk nog rendabel kan zijn. Het is mede omwille van deze reden dat er voor het minen van BTC in eerste instantie wordt gekeken in de richting van landen met lage stroomkosten. Een bekend voorbeeld is China. Ook IJsland is echter omwille van de gigantische hoeveelheid natuurlijk opgewekte energie een optie.

Welke voordelen zijn er verbonden aan Bitcoin?

Toen BTC op de markt werd geïntroduceerd in het jaar 2009 was het meteen duidelijk dat het een compleet uniek project was die de financiële wereld zomaar eens voor altijd zou kunnen veranderen. Het moet dan ook gezegd dat er ongelofelijk veel voordelen aan deze cryptovaluta verbonden zijn. Om welke voordelen het dan precies gaat laten we je graag hieronder ontdekken.

1.) Bitcoin is gedecentraliseerd en veilig

Eén van de eerste zaken die worden aangehaald wanneer de vraag “wat is Bitcoin” wordt gesteld heeft betrekking tot het decentrale karakter van de digitale munt. Na de financiële crisis van 2008 stond het vertrouwen van de mensen in financiële instellingen op een zeer laag pitje. Tegenwoordig is dat vertrouwen absoluut nog niet hersteld. Het idee dat een centrale instantie verantwoordelijk is voor jouw zuurverdiende euro’s blijft dan ook nog steeds een beetje wrang aanvoelen.

Het gedecentraliseerde aspect van BTC zorgt ervoor dat jij en alleen jij verantwoordelijk kan zijn voor het beschermen van je financiële middelen. Bovendien is het zo dat Bitcoin erom bekend staat ongelofelijk veilig te zijn. Het systeem waar Bitcoin gebruik van maakt (de blockchain) zorgt ervoor dat transacties niet kunnen worden aangepast of teruggedraaid. Bovendien is het zo dat er een kopie van de transactiegeschiedenis wordt bijgehouden door alle nodes die deel uitmaken van het netwerk. Voordat er een nieuwe transactie kan worden doorgevoerd vindt er een geavanceerde controle plaats door alle betrokken nodes. Pas wanneer alles in orde is kan de transactie finaal daadwerkelijk worden doorgevoerd. Dit maakt het ook nagenoeg onmogelijk om BTC te hacken.

is bitcoin transparant?

2.) BTC werkt ongelofelijk transparant

In tegenstelling tot wat veel mensen vermoeden is het niet zo dat BTC anoniem is. Misschien dan voor een stukje, maar alle transacties zijn gewoon publiekelijk op te volgen in de blockchain. Dit zorgt ervoor dat er sprake is van een ontzettend grote mate aan transparantie. Ook dit is zeker een niet onbelangrijke eigenschap van een betaalsysteem, in tegendeel.

3.) Transacties met Bitcoin zijn snel en eenvoudig uit te voeren

Het versturen van fiatgeld (naar een ander land) kan ongelofelijk veel tijd in beslag nemen. Dat geldt niet voor een transactie die wordt uitgevoerd met Bitcoin. Dergelijke transacties zijn razendsnel uit te voeren. De ontvanger kan zich bovendien ook overal ter wereld bevinden. Of je nu met andere woorden geld wenst over te maken naar iemand anders in Nederland of aan de andere kant van de wereld maakt eigenlijk geen verschil. In allebei de gevallen kan de ontvanger snel over het vereiste geldbedrag beschikken. Je dient alleen wel rekening te houden met de drukte in het netwerk.  

Zijn er ook nadelen verbonden aan Bitcoin?

Elk voordeel heeft z’n nadeel. Hoe revolutionair BTC ook mag zijn en hoe ongelofelijk veel potentieel er ook in schuil mag gaan, ook aan de nummer één cryptocurrency zijn een aantal nadelen verbonden. Wat deze nadelen betreft kan je onder meer denken aan:

  1. Het Proof of Work algoritme verbruikt bijzonder veel energie;
  2. Het feit dat transacties niet teruggedraaid kunnen worden brengt een risico met zich mee;
  3. Bitcoin beschikt (net als de meeste andere cryptocurrencies) over een zeer volatiel karakter;
Nadelen van Bitcoin

Sinds de lancering van Bitcoin zijn reeds heel wat acties ondernomen om verschillende nadelen in de kern aan te pakken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de soms vrij hoge transactiekosten waarvoor het Lightning Network werd geïntroduceerd. Ook het toegankelijke karakter van BTC is door de jaren heen sterk verbeterd met de komst van bijvoorbeeld verschillende Nederlandse brokers.

Hoe kan je zelf Bitcoin kopen?

Wanneer de vraag “wat zijn Bitcoins?” is beantwoord zal je graag willen ontdekken op welke manier je precies eigenaar kan worden van deze cryptocurrency. Dat kan op verschillende manieren gebeuren. Je kan hiervoor in ieder geval een beroep doen op verschillende partijen. Het gaat hierbij om:

  1. Brokers;
  2. Cryptocurrency exchanges;
Bitcoin kopen bij Bitvavo

Voor brokers geldt dat ze zich voornamelijk richten op de handel tussen verschillende cryptocurrencies. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat veel exchanges tegenwoordig ook fiat-stortingen aanbieden. Zou je graag willen instappen met vers fiat-geld in de cryptomarkt? Wil je bijvoorbeeld graag Bitcoins kopen met iDeal? Dan zal je toch een beroep moeten doen op de diensten van een (Nederlandse) broker. Op de Nederlandse markt heb je bijvoorbeeld Bitvavo die erom bekend staat niet alleen erg betrouwbaar, maar ook lekker voordelig te zijn. Ze worden via Bitvavo Review met een 8+ beoordeeld!!

Sorry, this bitvavo widget is not supported by your browser.

Hoe kan je Bitcoin opslaan?

Heb je Bitcoin gekocht? Dan zal je ze ook nog op een bepaalde manier moeten opslaan. Ook hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden. Belangrijk is vooral om er rekening mee te houden dat je Bitcoin op een zo veilig mogelijke manier moet kunnen opslaan. Tegelijkertijd mag je echter ook het praktische aspect niet uit het oog verliezen. Het wordt bijvoorbeeld globaal gezien aangeraden om je BTC-tokens weg te zetten op een hardware wallet. Dit is een speciaal systeem dat specifiek in het leven werd geroepen om Bitcoins op op te slaan. Wanneer je echter van plan bent om actief te gaan handelen met BTC is dit mogelijks niet de beste keuze. Een online wallet is dan wellicht beter.

In ieder geval moet je er bij het opslaan van je BTC-tokens in een bepaalde wallet altijd rekening mee houden dat ze veilig moeten staan. Verschillende risico’s loeren namelijk om de hoek. Het gaat hierbij niet alleen om hackers, maar ook om bijvoorbeeld de financiële situatie van de broker of wallet-service waarbij je, je tokens opslaat. Ga je dus met andere woorden gebruikmaken van een hot wallet (een portefeuille die altijd met het internet verbonden is)? Zorg er dan altijd voor dat je een beroep doet op een echt betrouwbare dienst.

Hardware wallets

Voor brokers geldt dat ze zich voornamelijk richten op de handel tussen verschillende cryptocurrencies. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat veel exchanges tegenwoordig ook fiat-stortingen aanbieden. Zou je graag willen instappen met vers fiat-geld in de cryptomarkt? Wil je bijvoorbeeld graag Bitcoins kopen met iDeal? Dan zal je toch een beroep moeten doen op de diensten van een (Nederlandse) broker. Op de Nederlandse markt heb je bijvoorbeeld Bitvavo die erom bekend staat niet alleen erg betrouwbaar, maar ook lekker voordelig te zijn.

Jouw vraag “wat is Bitcoin” beantwoord

De informatie op deze pagina zal je ongetwijfeld een goed antwoord hebben gegeven op de vraag “wat is Bitcoin” of “wat zijn Bitcoins”. Toen deze cryptocurrency nog maar net op de markt was geïntroduceerd stonden veel mensen uiteraard een beetje weigerachtig tegenover dit nieuwe geld. Ondertussen is daar toch verandering in gekomen. Ongelofelijk veel mensen willen dan ook maar wat graag over een stukje Bitcoin beschikken. Dit niet meer uitsluitend om er transacties mee uit te voeren, maar voornamelijk om erin te investeren. 

 

De enorme meerwaarde die Bitcoin door de jaren heen heeft laten optekenen heeft heel wat mensen stinkend rijk gemaakt. Ook tegenwoordig wordt Bitcoin bestempeld als een potentieel zeer waardevolle asset die tegelijkertijd ook nog eens een bepaalde bescherming biedt tegen het traditionele financiële systeem. Check anders onderstaand filmpje nog even van het Klokhuis, of laat je vraag achter in een reactie!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *